Join us onFacebookand keep up to date with all the news 

SHEN SOFTBALL 
Feb 1750 No Winner

2019 Softball Lottery Fundraising Results

 

DateWinning NumberWinner Name
Jan 1473 No Winner
Jan 2710 No Winner
Jan 3032 Cal Van Der Veer
Jan 4410 Cathy Collins
Jan 5917 No Winner
Jan 6874 No Winner
Jan 7663 No Winner
Jan 8188 No Winner
Jan 9203 No Winner
Jan 10051 Dave Pingelski
Jan 11225 Lauren Bieniek
Jan 12819 Harry Lambert
Jan 13119 No Winner
Jan 14594 No Winner
Jan 15386 Damon Bieniek
Jan 16254 No Winner
Jan 17661 No Winner
Jan 18854 Jeff Riley
Jan 19907 Allison Cooper
Jan 20 115 No Winner
Jan 21909  Bill Walthers
Jan 22 244 Ron Aungst
Jan 23 215 Mandi Geddis
Jan 24 196 No Winner
Jan 25 042 No Winner
Jan 26 644 No Winner
Jan 27 062 No Winner
Jan 28 957 No Winner
Jan 29 519 Mike Higgins
Jan 30 228 Elaine Praus
Jan 31 082 No Winner